PIJLERS VAN ONZE DIENSTVERLENING


ONZE DIENSTVERLENING AAN ONZE KLANTEN BERUST OP EEN AANTAL PIJLERS. DEZE BELOFTEN ZIJN LEIDEND BIJ ALLES WAT WIJ DOEN. JE MAG EROP VERTROUWEN DAT:


  • jouw organisatie onze topprioriteit is en jouw vraag onze volle aandacht heeft;
  • wij transparant werken - er is geen misverstand over jouw vraag aan ons en over wat wij jou kunnen bieden;
  • wij altijd onze afspraken nakomen;
  • wij altijd voor je klaar staan, ook buiten kantoortijden;
  • wij niet concurreren op prijs, wel op kwaliteit;
  • onze focus gericht is op AFAS - de vertaling van AFAS Profit naar jouw organisatie kunnen wij feilloos maken, waardoor wij eigenlijk maatwerk bieden in een standaardpakket;
  • wij het onze klanten door standaardisering zo gemakkelijk mogelijk willen maken.


ONTHOUDT DIT:  ASMincontrol!

 ASMincontrol  is Partner van AFAS software