DUURZAAMHEIDPEOPLE

Wij willen bij onze klanten verspilling van tijd voorkomen, en stress reduceren door processen te optimaliseren. Zo dragen wij bij aan het werkplezier en het welbevinden van onze klanten en hun medewerkers.

PLANET

Het werk dat wij doen, is per definitie duurzaam. Wij vervangen papieren, formulieren en mappen door geautomatiseerde processen. Door onze dienstverlening helpen we onze klanten het papier uit hun werkomgeving te bannen, en zelf werken wij ook zoveel mogelijk papierloos. Wij rijden in hybride auto’s, en hebben zonnepanelen op onze kantoorruimte.

PROFIT

Wij werken aan een duurzame klantrelatie waarin wij blijvend waarde toevoegen voor de klant. Wij willen de stabiele factor zijn waarop jouw organisatie kan bouwen als het om AFAS gaat.

WIJ WILLEN BLIJVEND WAARDE TOEVOEGENASMincontrol  is Partner van AFAS software